Održavanje

Održavanje

PRILOG 1. UGOVORA
Obvezni radovi koji se financiraju iz sredstava mjesečne naknade za održavanje (članak 8. Zakona o održavanju).
Redovito održavanje obuhvata:
A) Radovi i poslovi koji su etažni vlasnici obvezni financirati iz sredstava mjesečne naknade:
1. Deratizacija;
2. Redovito mjesečno održavanje i servisiranje dizala;
3. Uklanjanje ledenica, snijega i leda sa streha i krovova;
3. Uklanjanje svih visećih predmeta s fasada i krovova koji ugrožavaju;
4. Nabavka sitnog potrošnog materijala (sijalice, sredstva za čišćenje prostora);
5. Pročepljenje kanalizacije;
6. Osiguranje zajedničik dijelova zgrade (od požara,poplave,odgovornosti…)
7. Održavanje internih govornih uređaja i njihovih instalacija u ispravnom stanju;
8. Čišćenje stubišta i zajedničkih prostorija;
9. Izdvajanje sredstava za troškove utuživanja etažnih vlasnika koji ne plaćaju naknadu;
10. Čišćenje dimnjaka;
11. Servisiranje crpnih postrojenja

B) Radovi i poslovi koji se financiraju iz sredstava mjesečne naknade, ukoliko preostane sredstava poslije obavljanja radova iz točke A. ili od dodatnih sredstava koje osiguravaju etažni vlasnici i posebno uplaćuju upravitelju:
1. Redoviti godišnji tehnički pregled i servisiranje dizala;
2. Redovito servisiranje protupožarnih instalacija i opreme;
3. Redovito ispitivanje i popravak gromobranskih instalacija;
4. Redovito ispitivanje plinske instalacije;
5. Redoviti pregled i servis uređaja prisilne ventilacije;
6. Redovito servisiranje i popravci hidroforskih postrojenja;
7. Popravci vodovodne instalacije;
8. Popravci kanalizacije;
9. Izdvajanje sredstava za osiguranje zajedničkih instalacija(voda,struja,odvodnja,plin,grijanje…)
10. Popravci elektroinstalacija;
11. Popravci instalacija centralnog grijanja;
12. Popravci na plinskoj instalaciji;
13. Popravci krova
14. Popravci limarije;
15. Popravci dimnjaka;
16. Popravke na fasadi – zidovi i vijenci;
17. Popravci stolarije;
18. Popravci bravarije;
19. Popravci kanalizacije – odvodi;
20. Popravci zvona i pripadajućih instalacija;
21. Popravci instalacija rasvjete zajedničkih prostorija;
22. Popravci telefonskih instalacija;
23. Popravci i servis zajedničkih antenskih sustava;
24. Popravci crpnih postrojenja;
25. Održavanje plinske instalacije;
26. Nabavka opreme za male popravke;
27. Održavanje čistoće oko zgrade na površinama koje nisu javne;
28. Izvršenje naloga građevne i ostalih inspekcija;
29. Skidanje snijega s krovova u posebnim vremenskim uvjetima;
30. Održavanje poštanskih sandučića;
31. Održavanje instalacija centralnog grijanja.

Redoslijed i prioritet ovih radova određuju etažni vlasnici ovisno o potrebi i stanju zgrade.

PRILOG 2. UGOVORA
VELIKE POPRAVKE
Velike popravke na zgradama koje se ne rade u okviru godišnjeg održavanja – povremeni zahvati koji se ne financiraju iz sredstava mjesečne naknade, već se financiraju iz naknadno osiguranih sredstava (krediti, pozajmice, donacije); ( članak 9. Zakona o održavanju).

1. Velike popravke nosive konstrukcije zgrade
a) temelji;
b) nosivi zidovi i stupovi;
c) međukatna konstrukcija;
d) balkoni, terase i lođe;
e) kosi krovovi – krovna konstrukcija;
f) zamjena pokrova i limarije;
g) ravni krovovi – konstrukcija;
h) hidroizolacije ravnih krovova, temelja, temeljnih zidova i podruma.

2. Obrtnički radovi:
a) popravka ili zamjena vanjske stolarije;
b) popravka ili zamjena fasade – bojanje.

3. Velike popravke i zamjena instalacija i uređaja:
a) zamjena kanalizacijskih instalacija – rekonstrukcija;
b) zamjena vodovodnih instalacija – rekonstrukcija;
c) velike popravke ili zamjena hidroforskih postrojenja;
d) velike popravke dizala;
e) zamjena usponskih vodova elektroinstalacija;
f) zamjena telefonskih instalacija – rekonstrukcija;
g) zamjena ili veća popravka zajedničkih antenskih sustava, zajedničkih kablovskih distribucijskih sustava i pojačala;
h) zamjena ili veća popravka električnih brava i interfonske instalacije – rekonstrukcija;
i) zamjena instalacija centralnog grijanja – rekonstrukcija;
j) zamjena plinske instalacije

4. Hitne popravke – Obavljaju se na osnovu naloga iz članka 21. stavak 3 ovoga Zakona.

5. Intervencije poslije prirodnih i drugih nesreća. Obavljaju se u cilju saniranja posljedica prirodnih i drugih nesreća.